Beletterde bus Beveiligingstechniek

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je deze risico's in kaart hebt en zo veel mogelijk beperkt? En dat je de controle blijft houden, ook al lijkt de situatie onoverzichtelijk? Met een integrale en brede aanpak van je beveiligingsrisico's, behoud je deze controle. Team Beveiligingstechniek helpt je hier graag bij.

Soorten risico's

Er zijn verschillende soorten risico's om rekening mee te houden en die schade kunnen toebrengen aan:

  • Waarde creërende activiteiten van de organisatie (continuïteit van de bedrijfsvoering)
  • Organisatiereputatie
  • Stakeholders

De kracht van de integrale aanpak is om de risico's te inventariseren en samenhangende maatregelen te treffen die de kans op schade zo veel mogelijk beperken.

Zo gaat het proces in zijn werk

Stel, je organisatie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een aantal zorglocaties. Dit betekent dat zowel binnen je organisatie als ook bij derde partijen een aantal sleutels in omloop zijn. Hoe zorg je ervoor dat je controle houdt over deze sleutels en weet wie welke sleutel in zijn bezit heeft? En dat je ook kunt controleren dat ze op de juiste manier worden gebruikt en dat er geen misbruik van gemaakt wordt? 

Met de opdrachtgever met een dergelijk vraagstuk, doorlopen we het proces als volgt:

  • Nulmeting: hoe ziet de situatie er nu uit? Welke gegevens zijn waar beschikbaar en kunnen eventueel aan elkaar gekoppeld worden?
  • Risico analyse: waar zitten de grootste risico's? Gaat het om voorkomen van bepaalde risico's of het tijdig signaleren van ongewenste situaties?
  • Advies: op basis van de nulmeting en de risico analyse maken we een advies, inclusief offerte, plan van aanpak en planning.
  • Instructie, keuring en onderhoud: na implementatie voldoen de installaties aan de normen en zorgen we ervoor een instructie voor de gebruikers. 
  • Cultuur en gedrag: binnen de organisatie moet op de juiste wijze gewerkt worden met de installaties. Een belangrijk aandachtspunt en essentieel voor het succes van de oplossing.

Bekijk een aantal voorbeelden uit de praktijk: