Hoofdkantoor Nature's Pride

Ton Baijens

Ton Baijens

Technisch commercieel adviseur

Contact

Security management
Door middel van cameraregistratie worden geautoriseerde voertuigen automatisch het terrein op gelaten. Mansveld heeft voor dit systeem een app ontwikkeld waarmee Nature’s Pride op basis van een kenteken toegangsrechten toe kan voegen aan het toegangscontroleplatform. Uitval van spanningsvoorzieningen voor de vrachtwagens en uitval van de communicatieverbinding naar het parkeerterrein worden 24/7 ‘failsafe’ bewaakt en gemeld aan een particuliere alarmcentrale via de inbraaksignaleringsinstallatie van het hoofdpand. Failsafe wilt zeggen dat het systeem zo ontworpen is dat het bij een storing of gebrek de situatie niet minder veilig wordt.

Toegangscontrole
De toegang tot het terrein wordt verschaft via een algemene toegangspoort, voorzien van kentekencamera’s en videofoons voor in- en uitgaand verkeer.

Camerabewaking
Het volledige terrein wordt bewaakt door camera’s en monitort praktische gegevens als: aantal beschikbare parkeerplaatsen, hoe lang bepaalde vrachtwagens al op de parkeerplaats stil staan en of toegang tot het terrein plaatsvindt op een andere manier dan via de toegangspoort.

Beheer en onderhoud
Mansveld verleent directe hulp op afstand aan Nature’s Pride. Als er problemen optreden in de werking van de beveiligingsinstallaties kan er op verzoek toegang tot het systeem aangezet worden waardoor er op afstand onderzoeken uitgevoerd worden die het probleem kunnen verhelpen. Hierdoor wordt de klant op een efficiënte en snelle manier geholpen.