Topbanner_Project_MSI_BT

Edwin Wijnen

Edwin WIjnen

Teamleider Beveiligingstechniek

Contact

Toegangscontrole
De poorten die toegang verlenen tot de parkeerplaats van MSI Eindhoven waren niet beveiligd en stonden door de dag heen standaard open. Om de parkeerplaats uitsluitend open te stellen voor bestemmingsverkeer is een speedgate gerealiseerd door Heras. De toegang tot het terrein wordt automatisch verleend op basis van kentekens die in het toegangssysteem geregistreerd staan als gasten of werknemers. 

Naast automatische toegangscontrole op basis van kentekenherkenning, kan ook toegang verleend worden tot het terrein met een pas die voor de poort gescand kan worden. Ten slotte is de poort ook uitgerust met een video intercom die in verbinding staat met de receptie.

Cameraregistratie
Om het hele pand van MSI heeft Mansveld Beveiligingstechniek camera’s geïnstalleerd met thermische detectie. De camera's registreren wanneer onbevoegde personen het terrein op proberen te komen. Als dit wordt gedetecteerd, wordt er een alarmmelding gegenereerd en worden de beelden van de camera’s doorgeschakeld naar een externe meldkamer die gericht een surveillancedienst kan aansturen.


Voor MSI realiseerden wij:
Toegangscontrole:

  • Camera’s
  • Kaartlezers
  • Intercom
  • Aansturing Speedgates

Cameraregistratie

  • Thermische camera’s
  • Geïntegreerde software