Topbanner_Project_RunwayII_MET

Rik van Helmond

Rik van Helmond

Technisch commercieel adviseur

Contact


AB Mauri is een multinational en een leverancier van grondstoffen voor de bakkerij wereld met haar hoofdkantoor in London.
Om de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen te faciliteren is AB Mauri Global Bakery Ingredients (GBI) en Mauri Technology het project Runway II gestart. Het project heeft als doel om de technische infrastructuur in Nederland uit te breiden, waarbij onderzoek, ontwikkeling en productie mogelijkheden worden versterkt. Tevens is het doel om  een proef bakkerij installatie en training faciliteiten te realiseren om  mensen te trainen.
In het pand zal o.a. een laboratorium, bakkerij, proefruimtes, auditorium, productieruimtes,  magazijn en diverse kantoorruimtes worden gerealiseerd.

Elektrotechniek
Mansveld Elektrotechniek heeft het Definitief Ontwerp vanuit installatieadviseur  Huisman & Van Muijen verder uitgewerkt tot een uitvoeringsgericht ontwerp.

Tijdens het project zijn samen met het bouwteam en bouwpartner planningen opgesteld middels de LEAN methodiek. 

In het pand zijn naast de kabelwegen zoals kabelgoten en kabelladders ook vloerdozen aangebracht, waardoor de gebruiker gemakkelijk bij haar elektrotechnische voorzieningen kan en derhalve flexibel is.

In het bedrijfspand is een klimaatplafond toegepast, waardoor op een duurzame manier het klimaat in de diverse ruimtes geregeld kan worden. Ondanks het klimaatplafond met de bijbehorende leidingen en onderdelen zijn de elektrotechnische installaties met de verlichtingsarmaturen en rookmelders door goed overleg volledig opgeleverd zonder elkaar te hinderen.

Voor het adequaat distribueren van het elektrische energie naar de verdeelinrichtingen en groot verbruikers, zoals diverse elektrische ovens is een 1250A railkoker toegepast. Waardoor de klant flexibel is met haar elektrotechnische installatie bij eventuele uitbreidingen of een herindeling.