Topbanner_Innovatie_MB_drone_ontwikkeling_Marcel_Hugers

"Drones worden steeds vaker ingezet bij vergroten van veiligheid"

Marcel Hugers, technisch specialist bij Mansveld Beveiligingstechniek ontwikkelt, samen de studenten van Blue Jay Eindhoven, software die het mogelijk maakt een zelfstandig opererende drone te koppelen aan een brandmeldinstallatie.

Hij doet dit project samen met zijn collega Rob van den Dungen, inspecteur bij team Inspectie en gespecialiseerd in het inspecteren van brandmeldinstallaties. Rob vertelt: “Het initiatief voor dit project ligt bij de brandweer. Als inspecteur weet ik welke eisen er gesteld worden aan technische installaties bij het uitbreken van brand. De grootste doodsoorzaak bij brand is rookontwikkeling, niet het vuur of de hitte die daarbij ontstaat. Hoe eerder mensen opgespoord en in veiligheid gebracht kunnen worden, hoe beter. De inzet van een zelfstandig opererende drone die gekoppeld is aan de brandmeldcentrale, kan hieraan een bijdrage leveren. Zeker in omgevingen waar mensen niet altijd goed ter been zijn, zoals in zorglocaties. Daar werken wij bij Mansveld graag aan mee. Dus toen ik benaderd werd door Joris Zorg met de vraag om mee te doen, hoefden we niet lang na te denken.”

Marcel volgt een opleiding Software Engineer. Dit project is voor hem een mooie kans om het geleerde in de praktijk te brengen. “Zelf code schrijven en deze kunnen koppelen is één van de zaken die ik daar leer. Ik moet ook aantonen dat ik dit doe en dat ik competent ben. Een mooie kans dus. Ik zie ook dat drones steeds vaker ingezet worden voor zaken als het vergroten van de veiligheid. Zoals in de zorg maar ook op andere vlakken van brandbeveiliging. Dit is een goede ontwikkeling in safety en security.”

Praktische uitdagingen

Ze zijn het er over eens dat er ook een aantal praktische obstakels te overwinnen zijn. Rob: “Technisch gezien zijn er best een hoop uitdagingen. Maar wat mij betreft is de grootste factor de mens in dit verhaal. Wat doet iemand als hij een drone ziet? Hoe reageert hij? Mensen reageren zelden rationeel en kunnen dus iets heel anders doen dan verwacht als puntje bij paaltje komt. Daarom is het ook goed dat op dit vlak testen worden gedaan zodat deze reacties ook in kaart gebracht kunnen worden.” 

Marcel vult aan: “Mensen doen dingen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Ze doen bijvoorbeeld deuren dicht waar dat niet moet of juist open. We zullen het echt wel werkend krijgen en ook het testen zal niet het grootste probleem zijn. Maar hoe het gaat werken in de praktijk, als mensen bij een brand in paniek zijn en onverwachte zaken doen? Dat is een grote uitdaging.”

Het schrijven van de code

Marcel kijkt er naar uit de code af te maken. “Ik weet dat het werkt. Nu moet het nog netjes gemaakt worden zodat het stabiel is en overgedragen kan worden. We testen nu met 10 melders, straks worden het er wel 400. Als het kan wil ik deze koppeling automatiseren. Anders moet het handmatig gedaan worden. 

Daarom is het ook zo belangrijk dat de code netjes geschreven is (volgens een bepaalde structuur) en dat het goed onderhouden wordt. We kiezen nu bewust voor een iets moeilijkere oplossing. Deze geeft ons op langere termijn wel meer flexibiliteit. Dit is namelijk de standaard voor gebouw automatisering. Dus ook allerlei andere systemen kunnen hiermee overweg. De ervaring die we nu op doen, kunnen we straks ook meenemen in andere projecten.”
 

Een geslaagd project

Wanneer het project geslaagd is? Daar zijn ze duidelijk over. Rob: “Het is voor mij nu al geslaagd. Dat we mee mogen werken aan deze innovatie en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij is het succes van dit project. Het is breed gedragen door verschillende belanghebbende partijen uit de markt, er wordt samengewerkt door deze partijen en er wordt gedegen onderzoek gedaan. Met de onderzoeksresultaten, wat de uitkomst ook zal zijn, kan verder gewerkt worden aan het verbeteren van de veiligheid in de zorg.”

Marcel is benieuwd naar de toepassing in de praktijk. Er staan nog praktijktesten op het programma. “Als we een test kunnen uitvoeren bij Joris Zorg die zo dicht mogelijk bij de praktijk komt is voor mij het project geslaagd. Dus dat de koppelingen werken, de drone doet wat hij moet doen en dat we ervan kunnen leren hoe het werkt in de praktijk. Een eerste voorproefje van hoe mensen erop reageren. Het is daarom ook goed dat er nu al testen worden gedaan met bewoners met de drone om te zien hoe zij erop reageren in een veilige omgeving.”

Toekomstige toepassing

Rob sluit af: “Dit is echt nog een testcase. Een eerste verkenning van de mogelijkheden. Het staat nog in de kinderschoenen. Wet- en regelgeving speelt ook zeker een grote rol. Bijvoorbeeld de normen die gesteld worden aan brandveiligheid. Inzet van een drone is iets waar bij het vaststellen van die normen geen rekening mee is gehouden, dus mogelijk heeft dat ook nog gevolgen. Daarnaast zijn de investeringen nu nog erg hoog. Er moet dus vooral nu erg veel geleerd worden van dit project. Dat is de grootste winst.”